महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग, आपले स्वागत करीत आहेत.

 • मीच माझा रक्षक !
 • मीच माझा रक्षक !
 • आभा
 • Cover your mouth while sneezing or coughing
 • मीच माझा रक्षक !
 • मीच माझा रक्षक !
 • आभा
 • Cover your mouth while sneezing or coughing

Health Services at Glance

GIS Map

यशोगाथा

अधिक वाचा >>>

महत्वाच्या व्यक्ती

 • माननीय मुख्यमंत्रीश्री.एकनाथ शिंदे
  माननीय मुख्यमंत्री
 • माननीय उपमुख्यमंत्रीश्री. देवेंद्र फडणवीस
  माननीय उपमुख्यमंत्री
 • माननीय उपमुख्यमंत्रीश्री अजित पवार
  माननीय उपमुख्यमंत्री
 • मा.मंत्री,सार्वजनिक आरोग्य विभागप्रा. डॉ. तानाजीराव सावंत
  मा.मंत्री,सार्वजनिक आरोग्य विभाग
 • अपर मुख्य सचिव, 
सार्वजनिक आरोग्य विभागश्री. मिलिंद म्हैसकर
  अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग
 • सचिव -२,
सार्वजनिक आरोग्य विभाग श्री. एन.नवीन सोना
  सचिव -२, सार्वजनिक आरोग्य विभाग
 • आयुक्त ,आरोग्य सेवा तथा संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान श्री.अमगोथू श्री रंगा नायक
  आयुक्त ,आरोग्य सेवा तथा संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान

अद्ययावत बातम्या

अधिक वाचा >>>