महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग, आपले स्वागत करीत आहेत.

 • PHD - Igatpuri workshop
 • ASHA Programme
 • School Health Programme (SHP)
 • PHD - Igatpuri workshop
 • ASHA Programme
 • School Health Programme (SHP)

जगूया निरोगी जीवन.

आरोग्य सेवांवर एक कटाक्ष

GIS Map

यशोगाथा

अधिक वाचा >>>

महत्वाच्या व्यक्ती

 • माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्यश्री. देवेंद्र फडणवीस
  माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
 • मा.मंत्री 
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण डॉ. दीपक रा. सावंत
  मा.मंत्री सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण
 • मा. राज्य मंत्री, 
सार्वजनिक आरोग्य श्री. राम एस. शिंदे
  मा. राज्य मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य
 • प्रधान सचिव, 
सार्वजनिक आरोग्य विभागश्रीमती सुजाता सौनिक
  प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग
 • आयुक्त (कु. क.) तथा 
संचालक, रा.आ.अ.श्रीमती. आय. ए. कुंदन
  आयुक्त (कु. क.) तथा संचालक, रा.आ.अ.
 • आयुक्त, ई एस आय एसश्री. जे. पी. गुप्ता
  आयुक्त, ई एस आय एस
 • मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आर. जी. जे. ए. वाय.श्री पियुष सिंग
  मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आर. जी. जे. ए. वाय.
 • संचालक, आरोग्य सेवाडॉ. सतीश पवार
  संचालक, आरोग्य सेवा