ध्येय व उद्दिष्ठ

व्हिजन –“सर्वांसाठी आरोग्य

सुसंगती राखणे

  • मनुष्यबळाची क्षमता वाढवणे
  • वैद्यकीय /अवैद्यकीय पदे भरणे
  • प्रशिक्षित परिचर्या मनुष्यबळ उपलब्धता

सेवा सुधारणे

  • बृहत् आराखडा
  • आयपीएचएस मानके
  • औषधांची उपलब्धता

सेवा वाढविणे / अद्ययावत करणे

  • जीवनदायी आरोग्य योजना –राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना – विस्तारीत करणे
  • शहरी आरोग्य
  • आपत्कालीन आरोग्य सेवा
अ क्र आरोग्य कार्यक्रमाचे मूळ उद्देश
राज्यातील नागरिकांना पुरेशी,  गुणात्मक, प्रतिबंधात्मक व रोगनिवारक आरोग्य देखभाल सेवा देणे.
प्राथमिक आरोग्य सुविधा अधिकाधिक सुलभ होण्यासाठी फिरत्या आरोग्य केंद्रांच्या द्वारे वैद्यकीय संस्था लोकांच्या जास्तीतजास्त जवळ पोहोचवण्यासाठी, विशेषतः सेवेचा अभाव असलेल्या व दुर्गम जिल्ह्यांमध्ये , जास्तीत जास्त प्रयत्न करणे
माता व अर्भक मृत्यू दर घटविण्याच्या दृष्टीने माता व बालक यांचे आरोग्य सुधारणे
पायाभूत सेवा व कर्मचारी दोन्ही दृष्टीने दुय्यम पातळीवर रुग्णालय सेवा सुधारणे.
राज्यातील आरोग्य सेवेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी डॉक्टर्स, परिचारिका व इतर निम्न वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कौशल्ये व ज्ञान अद्ययावत करून त्यांना प्रशिक्षित करणे
आरोग्य संस्थांच्या इमारतींची देखभाल व दुरूस्ती करणे.
विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे
समाजाचे ज्ञान ,दृष्टीकोन, व वर्तणूक सुधारण्यासाठी आरोग्य शिक्षण देणे