महत्वाची कामगिरी

  • अर्भक मृत्यू दर २००३ मधील दर हजारी ४२ वरून २५ पर्यंत घटविला (एसआरएस २०१२).
  • माता मृत्यू गुणोत्तर २००४-०६ मधील दर हजारी १३० वरून ८७ पर्यंत घटविला(२०१२).
  • सहस्त्रक विकास उद्दिष्टा पेक्षा माता मृत्यू दर कमी
  • एकूण जनन दर १.९ वर स्थिर असून तो अगोदरच रिप्लेसमेंट पातळी पेक्षा कमी आहे
  • आरोग्य संस्थांमधील बाळंतपणे – ५३%वरून ९२% पर्यंत वाढवली
  • सप्टेंबर २०१० पासून महाराष्ट्रा पोलिओ मुक्त
  • अपंगत्व प्रमाणपत्र मुल्यांकित करून पात्र लाभार्थीना देण्यासाठी राज्यात संगणक प्रणाली सुरू.
  • पीसीपीएनडीटी अधिनियमांतर्गत तक्रार करण्यासाठी www.amuchimulgi.gov ह्या संकेतस्थळाची निर्मिती
  • दि.२१ नोव्हेंबर २०१३ पासून राज्यात राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सुरू.
  • नाशिक व अमरावती येथे अतिविशेष रुग्णालयाचे काम सुरू.

महत्वाचे जीवनविषयक निर्देशांक (२०१२)

क्र देश/ राज्य साधारण जन्मदर साधारण मृत्यूदर अर्भक मृत्यूदर
भारत २१.६ ७.०  ४२
आंध्र प्रदेश १७.५ ७.४ ४१
कर्नाटक १८.५ ७.१ ३२
केरळ १४.९ ६.९ १२
तामिळनाडू १५.७ ७.४ २१
महाराष्ट्र १६.६ ६.३ २५

स्रोत - नमूना नोंदणी पाहणी, भारत सरकार 

जीवनविषयक दर

साधारण जन्मदर , साधारण मृत्युदर व बालमृत्यू दर याची तुलना .
     वर्ष      महाराष्ट्र भारत
  साधारण जन्मदर साधारण मृत्यूदर अर्भक मृत्यूदर साधारण जन्मदर साधारण मृत्यूदर अर्भक मृत्यूदर
१९९१ २६.२ ८.२ ६० २९.५ ९.८ ८०
१९९६ २३.४ ७.४ ४८ २७.५ ९.० ७२
२००० २०.९ ७.५ ४८ २५.८ ८.५ ६८
२००६ १८.५ ६.७ ३५ २३.५ ७.५ ५७
२०११ १६.७ ६. ३ २५ २१.८ ७.१ ४४
२०१२ १६.६ ६.३ २५ २१.६ ७.० ४२
स्त्रोत : भारताच्या महानिबंधकांच्या नमुना नोंदणीकरण प्रणाली द्वारा