नोव्हेल करोना विषाणू

कोविड-१९ महाराष्ट्र राज्याची जिल्हा/मनपा निहाय सध्या स्थिती 

अ.क्र. जिल्हा/मनपा बाधित रुग्ण मृत्यू
मुंबई ६४२ ४०
पुणे महानगरपालिका १३०
पिंप्री चिंचवड मनपा १७
पुणे ग्रामीण
ठाणे मनपा २१
कल्याण डोंबिवली मनपा २५
नवी मुंबई मनपा २८ २*
मीरा भाईंदर
वसई विरार मनपा १०
१० पनवेल मनपा
११ ठाणे ग्रामीण
१२ पालघर ग्रामीण
१३ रत्नागिरी
१४ यवतमाळ
१५ सातारा
१६ सांगली २६
१७ नागपूर मनपा १९
१८ अहमदनगर मनपा १८
१९ बुलढाणा
२० अहमदनगर ग्रामीण
२१ औरंगाबाद मनपा १२
२२ लातूर मनपा
23 उस्मानाबाद
२४ कोल्हापूर मनपा
२५ उल्हासनगर मनपा
२६ नाशिक मनपा
२७ नाशिक ग्रामीण
२८ जळगाव ग्रामीण
29 जळगाव मनपा
30 औरंगाबाद ग्रामीण
३१ जालना
३२ हिंगोली
३३ वाशीम
३४ अमरावती मनपा
३५ गोंदिया
  एकूण १०१८ ६४

शेवटचे अद्यावत दि. ०७ एप्रिल २०२०, सायं ६.००

महत्वाची माहिती व मार्गदर्शक सूचना 

Sr. no Title Published Date
1 कोविड-१९ माहिती पुस्तिका   05-03-2020
2 करोना  विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजना समितीबाबत शासन निर्णय   13-03-2020
3 अधिसूचना  05-03-2020
4 शॉपिंग मॉल बंद करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना  14-03-2020
5 करोना  नियमावली अधिसूचना  14-03-2020
6 इंग्रजी भाषेत करोना नियमन अधिसूचना  14-03-2020
7 नवीन करोना विषाणू (कोविड-१९)-सद्यःस्थिती आणि उपाय योजना प्रेस नोट-०७ एप्रिल २०२० 07-04-2020
8 कोविड १९ रोगाचा प्रसार लक्षात घेता सामाजिक अंतर मापन करण्याचा सल्ला 16-03-2020
9 Covid-19_Travel Advisory  16-03-2020
10 राज्यात करोंना विषाणू (कोविड ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत 14-03-2020
11 Cr-60-20 Tashi-1 Carona  15-03-2020
12 ग्रामीण क्षेत्रातील आस्थापन बंद करनेबाबत   16-03-2020
13 ग्रामीण क्षेत्रातील सर्व शैक्षणिक संस्था बंद ठेवणेबाबत   16-03-2020
14 कोरोंना प्रादुर्भावचा मुकाबला करण्यासाठी आवश्यक खर्चास आर्थिक निर्बंधातून वगळण्याबाबत   18-03-2020
15 वातानुकूलित यंत्रणांचा वापर कमी करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना   18-03-2020
16 १२ देशातील प्रवाशांचे अलगीकरन व विलगी करनाबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना   18-03-2020
17 मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास क्षेत्र, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपुर शहर येथील शासकीय कार्यालतील उपस्थथिी व खाजगी आस्थापना चालू ठेवण्यावर मर्यादित कलावधीसाठी निर्बंध आणणेबाबत.   20-03-2020
18 एनएचएसआरसी_प्रवेश आणि कोरोना व्हायरसचे व्यवस्थापन .  21-03-2020
19 ५_कोविड १९- भाग १ चे पॉकेट बुक.  21-03-2020
20 कोविड -१ - साथीचा कायदा, १८९७ लों-लोकडाउन-ऑर्डर.  23-03-2020
21 आवश्यक उपकरणांचा तपशील.  23-03-2020
22 मराठी :-कोरोना व्हायरसच्या प्रतिबंध आणि व्यवस्थापनात फ्रंटलाइन कामगारांची भूमिका..   24-03-2020
23 हिन्दी :- कोरोना व्हायरसच्या प्रतिबंध आणि व्यवस्थापनात फ्रंटलाइन कामगारांची भूमिका..   24-03-2020
24 इंग्लिश :- Role of Frontline workers in Prvention and Management of Corona Virus.   24-03-2020
25 वैद्यकीय साहित्य व अ उपकरणे यांची उपलब्ध विविध दरकरार व शासन उपक्रम हाफकिन कडून निवेदेच्या दरानुसार पुरवठा करण्यास तयार असणाऱ्या पुरवठादाराकडून तातडीने खरेदी करण्यास शासनाची मान्यता देण्याबाबत .   25-03-2020
26 महाराष्ट्राच्या सीमेवर किवा महाराष्ट्रातील जिल्ह्याच्या सीमेवर येणाऱ्या प्रवाशाबाबत करावयाची कार्यवाही ...   28-03-2020
27 कोरोनाव्हायरस रोग 2019 (कोविड -१)) चिंता आणि तणाव व्यवस्थापित करा.   29-03-2020
28 Standard operative procedure for private practitioners while running their hospitals during COVID-19 Outbreak.   29-03-2020
29 कोविडच्या रुग्णालय व्यवस्थापनाचा भाग म्हणून रहिवासी / पीजी विद्यार्थी आणि नर्सिंग विद्यार्थ्यांचे पुनर्वसन थांबवा. 29-03-2020
30 अलग ठेवण्याच्या सुविधेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे कोविड -१९ 29-03-2020
31 Availability, Requirements, Production of essential drugs for Cabinate Meeting on 26.03.2020 29-03-2020
32 COVID-19 Outbreak Guidelines for setting up Isolation Facility/Ward 29-03-2020
33 कोविड -१९ बाधित / संशयित रुग्णाची वाहतूक करण्यासंबंधात मार्गदर्शक सूचना . 30-03-2020
34 Report of COVID-19 Cases. . 31-03-2020
35 कोविड १९ संदर्भात खाजगी रुग्णालयात स्वतंत्र विलीगीकरण इमारत / कक्ष निर्माण करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना . 01-04-2020
36 Mask for curbing the spread of SARS-coV-2 Coronavirus 03-04-2020
37 प्रधान मंत्री गरीब कल्याण संकुल: कोविड- 19 लढाई करणाऱ्या आरोग्य कामगारांसाठी विमा योजना 04-04-2020
38 कोविड- 19 लढाई करणाऱ्या आरोग्य कामगारांसाठी विमा योजना Form I 04-04-2020
39 कोविड- 19 लढाई करणाऱ्या आरोग्य कामगारांसाठी विमा योजना Form II 04-04-2020
40 कोविड- 19 लढाई करणाऱ्या आरोग्य कामगारांसाठी विमा योजना जोखीम व्याप्तीची पुष्टी 04-04-2020
41 कोविड -१ प्रतिसाद आणि कंटेनमेंट उपायांचे प्रशिक्षण ANM, ASHA, AWW 05-04-2020
42 जिल्हास्तरावर कोविड-१९ साथरोग नियंत्रणासाठी आवश्यक औषधीसाठा , साहित्यासामृगी व उपकरणे यांची मागणी नोदविणे व त्यांचे आवश्यकतेनुसार वाटप करणेबाबत. 06-04-2020
43 अधिसूचना सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 06-04-2020
44 आरोग्य कामगारसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज विमा योजना 07-04-2020

कोविड -१९ च्या संदर्भातील महत्वाचे दुवे :

Sr. No Name
1 Health Ministry Support
2 Integrated Disease Surveillance program (IDSP)  
3 COVID-19 Awareness material (for authentic information)