राज्य परिचर्या कक्ष

राज्य परिचर्या कक्ष

 

अ .क्रं नाव प्रकाशन दिनांक
New नर्स प्रक्टिशन मिडवायफरी (NPM) व नर्स मिडवाईफरी (NPME) एज्‍युकेटर प्रशिक्षण प्रवेश परिक्षेच्‍या निकालाबाबत     30-04-2024
New नर्स प्रक्टिशन मिडवायफरी (NPM) एज्‍युकेटर प्रशिक्षणाकरीता इच्‍छुक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्‍याबाबत     26-03-2024
New अधिसेविका सहाय्यक अधिसेविका यांच्‍या पदोन्‍नतीबाबत     26-02-2024
  New सरळसेवा पदभरती पाठयनिर्देशिका पदाची अंतिम प्रतिक्षा यादी     02-02-2024
  १ पाठयनिर्देशिका या संवर्गाची अंतरीम प्रतिक्षा यादी     23-01-2024
  २ नर्स प्रक्टिशनर मिडवाईफरी (NPM) प्रशिक्षण     11-01-2024
  ३ राष्ट्रीय फ्लोरेंन्स नाइटिंगेल पुरस्कार २०२४     09-01-2024
  ४ राज्य परिचर्या कक्षाची माहिती     ०४-०१-२०२४
  ५ पीएचडी नर्सिंग अभ्यासक्रमासाठी परवानगी बाबत   ०४-०१-२०२४
  ६ एएनएम व जीएनएम परिचर्या प्रशिक्षण केंद्रातील शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ च्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शक सुचना     २४-०८-२०२३
  ७ सार्वजनिक आरोग्‍य परिचारीका (पीएचएन) प्रशिक्षण सन२०२३-२४     २९-०८-२०२३
  ८ मनोरुग्‍ण तज्ञ परिचारीका (डीपीएन) प्रशिक्षण २०२३-२४     २९-०८-२०२३
  ९ राज्‍यस्‍तरीय 7 संवर्गातील सन २०२३ ची अंतिम सेवा ज्‍येष्‍ठतासुची     ३१-०८-२०२३
  १० अधिसेविका, सहायक अधिसेविका, सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका-निर्देशिका यांच्या पदोन्नती बाबतची अंतिम जेष्ठता सूची   २२-११-२०२३
  ११ पाठयनिर्देशिका पदाच्‍या पदभरतीबाबत जाहिर प्रकटन     30-11-2023