नीट पीजी – महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट अ सवर्गातील वैद्यकीय अधिकार्‍यांना सेवांतर्गत पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम सत्र २०१८ करिता प्रतींनियुक्