सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा सुधारित आकृतीबंध तयार करणेसाठी प्रशासकीय संवर्गातील सेवानिवृत्त अधिकार्‍यांची करार पद्धतीने नियुक्ती