एनटीसीपी जिल्हा सल्लागार पदासाठी पात्र उमेदवार यादी आणि समुपदेशनला उपस्थित राहण्याची सूचना