फार्मासिस्ट पदासाठी उमेदवाराची स्वीकृत व नाकारलेली यादी