सांगली जिल्हातील कंत्राटी तत्वावर तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी म वै आ से गट अ पदभरती