राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन या पदाच्या मुलाखती बाबत सूचना