समुदाय आरोग्य अधिकारी पदासाठी आयोजीत प्रवेश परीक्षा 2019 मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सुचना