देखरेख आणि मूल्यांकन सांख्यिकी अधिकारी म्हणून पदासाठी जाहिरात