राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय शहरी अभियान अंतर्गत विविध रिक्त पदांच्या मुलाखतीबाबत