District Programme Manager या पदाच्या पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी