लातूर सर्कलमधील रिक्त पदांची निवड व प्रतिक्षा यादी