समुदाय आरोग्य अधिकारी पदासाठी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांचे मार्फत ऑगस्ट २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या Exit Exam मध्ये उत्तीर्ण उमेदवा