प्रोग्राम मॅनेजर - सार्वजनिक आरोग्य पदासाठी निवडलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखतीसाठी सूचना