परदेशात एमबीबीएस झालेल्‍या विद्यार्थ्‍याना आंतरवासीयता प्रशिक्षणासाठी ना हरकत मिळणेबाबत.