दि.०१.०१.२०२० रोजीची अधिक्षक सहायक अधिक्षक व.लि. , क.लि.उच्‍चश्रेणी लघुलेखक निम्‍नश्रेणी , लघुलेखक वा.चा शिपाई या संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतरिम सेवा