समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षणार्थी निवड परीक्षांचा निकाला संदर्भात