समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षणार्थीकरिता महत्वाची सूचना