सार्वजनिक आरोग्‍य विभागांतर्गत शुश्रृषा संवर्गातील बंधपत्रित अधिपरिचारीकांच्‍या विशेष लेखी परिक्षेच्‍या औरंगाबाद परिक्षा केंद्रावरील निकालाबाबत