सामुदाय आरोग्य अधिकारी प्रवेश परीक्षा दिनांक 16 ऑक्टोबर 2020 बैठक व्यवस्थेचे विवरण संदर्भात