जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी या संवर्गात निव्वळ एमबीबीएस या शैक्षणिक पात्र अधिकारी यांना पदोन्नती देणे बाबत