आरोग्‍य सेवा आयुक्‍तालयांतर्गत सार्वजनिक आरोग्‍य परिचारीका बालरुग्‍ण तज्ञ परिचारीका मनोरुग्‍ण तज्ञ परिचारीका यांची शैक्षणिक अर्हतेनुसार सेवा जेष्‍ठतास