आरोग्‍य सेवा आयुक्‍तालयांतर्गत सार्वजनिक आरोग्‍य परिचारीका, बालरुग्‍ण तज्ञ परिचारीका, मनोरुग्‍ण तज्ञ परिचारीका यांची शैक्षणिक अर्हतेनुसार अंतिम सेवा ज