सार्वजनिक आरोग्‍य विभागांतर्गत शुश्रृषा संवर्गातील बंधपत्रित अधिपरिचारीकांसाठी ३-या व अंतिम विशेष लेखी परिक्षेचा निकाल जाहिर करणेबाबत