अधिपरीचारिकांना तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात सहा महिन्‍याच्‍या कालावधीसाठी कंत्राटी नियुक्‍ती देणेबाबत प्राप्‍त झालेल्‍या अर्जाची अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी प्