राआअ अंतर्गत राज्‍यस्‍तरावरील Specialist Pathologist या पदाच्‍या मुलाखतीबाबत सुचना जाहिरात दि १५ ०२ २०२२