देशातून सिकलसेल आजाराचे उच्चाटन करण्यासाठी वेगाने काम करावे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ भारती पवार यांचे निर्देश