राज्यातील विविध आरोग्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे मा पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजन