महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग, आपले स्वागत करीत आहेत.

 • Gharo Ghari Tiranga
 • Gharo Ghari Tiranga
 • Gharo Ghari Tiranga
 • Gharo Ghari Tiranga
 • Gharo Ghari Tiranga
 • Gharo Ghari Tiranga
 • मीच माझा रक्षक !
 • मीच माझा रक्षक !
 • मीच माझा रक्षक !
 • Cover your mouth while sneezing or coughing
 • Corona Helpline Number
 • शिंकताना किंवा खोकला असताना तोंड झाकून घ्या
 • घाबरू नका ... पण जागरूक रहा
 • Gharo Ghari Tiranga
 • Gharo Ghari Tiranga
 • Gharo Ghari Tiranga
 • Gharo Ghari Tiranga
 • Gharo Ghari Tiranga
 • Gharo Ghari Tiranga
 • मीच माझा रक्षक !
 • मीच माझा रक्षक !
 • मीच माझा रक्षक !
 • Cover your mouth while sneezing or coughing
 • Corona Helpline Number
 • शिंकताना किंवा खोकला असताना तोंड झाकून घ्या
 • घाबरू नका ... पण जागरूक रहा
Information not Available !!!

यशोगाथा

 • Maharashtra excels with five awards

  Maharashtra showed a stunning performance by bagging five (5) crucial awards at National Summit on Best Practices and Innovations in Healthcare in India 2015. The event which was held in Shimla was org

अधिक वाचा >>>

महत्वाच्या व्यक्ती

 • माननीय मुख्यमंत्रीश्री.एकनाथ शिंदे
  माननीय मुख्यमंत्री
 • माननीय उपमुख्यमंत्रीश्री. देवेंद्र फडणवीस
  माननीय उपमुख्यमंत्री
 • मा.मंत्री,सार्वजनिक आरोग्य विभागप्रा. डॉ. तानाजीराव सावंत
  मा.मंत्री,सार्वजनिक आरोग्य विभाग
 • प्रधान सचिव -१,सार्वजनिक आरोग्य विभागश्री. संजय खंदारे
  प्रधान सचिव -१,सार्वजनिक आरोग्य विभाग
 • सचिव -२,
सार्वजनिक आरोग्य विभाग श्री. एन.नवीन सोना
  सचिव -२, सार्वजनिक आरोग्य विभाग
 • आयुक्त(आरोग्य सेवा) व संचालक(रा.आ.अ) श्री. तुकाराम मुंढे
  आयुक्त(आरोग्य सेवा) व संचालक(रा.आ.अ)

अद्ययावत बातम्या

अधिक वाचा >>>