महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग, आपले स्वागत करीत आहेत.

 • Corona - SUMAN M
 • घाबरू नका ... पण जागरूक रहा
 • घाबरू नका ... पण जागरूक रहा
 • मीच माझा रक्षक !
 • मीच माझा रक्षक !
 • मीच माझा रक्षक !
 • Cover your mouth while sneezing or coughing
 • Corona Helpline Number
 • शिंकताना किंवा खोकला असताना तोंड झाकून घ्या
 • घाबरू नका ... पण जागरूक रहा
 • Corona - SUMAN M
 • घाबरू नका ... पण जागरूक रहा
 • घाबरू नका ... पण जागरूक रहा
 • मीच माझा रक्षक !
 • मीच माझा रक्षक !
 • मीच माझा रक्षक !
 • Cover your mouth while sneezing or coughing
 • Corona Helpline Number
 • शिंकताना किंवा खोकला असताना तोंड झाकून घ्या
 • घाबरू नका ... पण जागरूक रहा
Information not Available !!!

यशोगाथा

 • Maharashtra excels with five awards

  Maharashtra showed a stunning performance by bagging five (5) crucial awards at National Summit on Best Practices and Innovations in Healthcare in India 2015. The event which was held in Shimla was org

अधिक वाचा >>>

महत्वाच्या व्यक्ती

 • ?????? ???????????श्री.एकनाथ शिंदे
  ?????? ???????????
 • ????????????? श्री. देवेंद्र फडणवीस
  ?????????????
 • अप्पर मुख्य सचिव,सार्वजनिक आरोग्य विभागडॉ. प्रदीप कुमार व्यास
  अप्पर मुख्य सचिव,सार्वजनिक आरोग्य विभाग
 • प्रधान सचिव -2,
सार्वजनिक आरोग्य विभाग डॉ. एम.एन.केरकेट्टा
  प्रधान सचिव -2, सार्वजनिक आरोग्य विभाग
 • आयुक्त(आरोग्य सेवा) व संचालक(रा.आ.अ.)डॉ. रामास्‍वामी. एन
  आयुक्त(आरोग्य सेवा) व संचालक(रा.आ.अ.)

अद्ययावत बातम्या

अधिक वाचा >>>