महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग, आपले स्वागत करीत आहेत.

 • मीच माझा रक्षक !
 • मीच माझा रक्षक !
 • आभा
 • Cover your mouth while sneezing or coughing
 • मीच माझा रक्षक !
 • मीच माझा रक्षक !
 • आभा
 • Cover your mouth while sneezing or coughing

Health Services at Glance

GIS Map

यशोगाथा

अधिक वाचा >>>

महत्वाच्या व्यक्ती

 • अपर मुख्य सचिव, 
सार्वजनिक आरोग्य विभागश्री. मिलिंद म्हैसकर
  अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग
 • सचिव -२,
सार्वजनिक आरोग्य विभाग श्री. एन.नवीन सोना
  सचिव -२, सार्वजनिक आरोग्य विभाग
 • आयुक्त(आरोग्य सेवा) व अभियान संचालक(रा.आ.अ) श्री. धीरज कुमार
  आयुक्त(आरोग्य सेवा) व अभियान संचालक(रा.आ.अ)

अद्ययावत बातम्या

अधिक वाचा >>>