राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय - वेबिनार

राज्य कुटुंब कल्याण

माता आरोग्य

 1. MDSR कार्यशाळा 22 एप्रिल - विश्लेषण PPT
 2. मातामृत्यू कमी करण्यासाठी धोरणे
 3. PPH आणि त्याचे व्यवस्थापन
 4. गर्भधारणेतील उच्च रक्तदाब विकार आणि त्याचे व्यवस्थापन
 5. सेप्सिस आणि त्याचे व्यवस्थापन
 6. माता मृत्यू आणि COVID-19
 7. माता मृत्यू PPT कमी करण्यासाठी कृती योजना

बाल आरोग्य

 1. बालमृत्यूचे विश्लेषण
 2. बालमृत्यू कमी करण्यासाठी बाल आरोग्य संबंधित हस्तक्षेप
 3. महिला आणि मुलांची पोषण स्थिती महाराष्ट्र NFHS-5 8 एप्रिल
 4. बालमृत्यू कमी करण्यासाठी कृती योजना
 5. स्तनपान बालमृत्यू कमी करण्यासाठी एक धोरण म्हणून पूरक आहार

वात्सल्य कार्यक्रम

 1. वात्सल्य कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शक तत्वे भाग १
 2. वात्सल्य कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शक तत्वे भाग 2
 3. वात्सल्य कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शक तत्वे भाग ३
 4. वात्सल्य कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शक तत्वे भाग ४

जिल्हा स्तरावरील माता आणि बालमृत्यू पुनरावलोकनाबाबत मार्गदर्शन पुस्तिका

 1. जिल्हा स्तरावरील माता आणि बालमृत्यू पुनरावलोकनाबाबत मार्गदर्शन पुस्तिका_भाग १
 2. जिल्हा स्तरावरील माता आणि बालमृत्यू पुनरावलोकनाबाबत मार्गदर्शन पुस्तिका_भाग २
 3. जिल्हा स्तरावरील माता आणि बालमृत्यू पुनरावलोकनाबाबत मार्गदर्शन पुस्तिका_भाग ३
 4. जिल्हा स्तरावरील माता आणि बालमृत्यू पुनरावलोकनाबाबत मार्गदर्शन पुस्तिका_भाग ४
 5. जिल्हा स्तरावरील माता आणि बालमृत्यू पुनरावलोकनाबाबत मार्गदर्शन पुस्तिका_भाग ५
 6. जिल्हा स्तरावरील माता आणि बालमृत्यू पुनरावलोकनाबाबत मार्गदर्शन पुस्तिका_भाग ६
 7. जिल्हा स्तरावरील माता आणि बालमृत्यू पुनरावलोकनाबाबत मार्गदर्शन पुस्तिका_भाग ७
 8. जिल्हा स्तरावरील माता आणि बालमृत्यू पुनरावलोकनाबाबत मार्गदर्शन पुस्तिका_भाग ८
 9. जिल्हा स्तरावरील माता आणि बालमृत्यू पुनरावलोकनाबाबत मार्गदर्शन पुस्तिका_भाग ९
 10. जिल्हा स्तरावरील माता आणि बालमृत्यू पुनरावलोकनाबाबत मार्गदर्शन पुस्तिका_भाग १०
 11. जिल्हा स्तरावरील माता आणि बालमृत्यू पुनरावलोकनाबाबत मार्गदर्शन पुस्तिका_भाग ११
 12. जिल्हा स्तरावरील माता आणि बालमृत्यू पुनरावलोकनाबाबत मार्गदर्शन पुस्तिका_भाग १२
 13. जिल्हा स्तरावरील माता आणि बालमृत्यू पुनरावलोकनाबाबत मार्गदर्शन पुस्तिका_भाग १३